/ZABOJI ZA BLAZINE

Zaboji za blazine

Zaboj za blazine je zasnovan izključno za shranjevanje blazin in podlag za vrtne stole. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene. Zaboj za blazine ni igrača za otroke. Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nena-menske ali nepravilne uporabe.